35000 XIV, nr. D - Motie Koffeman c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul - Vaststelling begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 13 november 2019
kalender
Deze motie werd op 11†december†2018 ingediend door het Eerste Kamerlid Niko Koffeman (PvdD)†i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2019 en was mede ondertekend door Frank KŲhler (SP)†i, Floriske van Leeuwen (PvdD)†i, Henk Overbeek (SP)†i en Geert Reuten (SP)†i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering de wildlijst van vrij bejaagbare dieren terug te brengen tot nul soorten en afschot alleen toe te staan in gevallen van gevaar voor de volksgezondheid, aanzienlijke schade of aantoonbare probleemsituaties binnen de populatie of voor flora en/of fauna die niet op een minder ingrijpende wijze op te lossen is.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

1 11†december†2018, motie, nr. D     KST35000XIVD
Motie Koffeman c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul
 

2.

Dossier