35048 NL - Europees voorstel/­Europese mededeling
EU migratievoorstellen COM (2018) 631, 633 en 634

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Migratievoorstellen n.a.v. Staat van de Europese Unie 2018 COM(2018)631, 633, 634

2.

Parlementair behandelvoorbehoud

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaande EU-dossiers een behandelvoorbehoud laten vastleggen:

3.

Documenten

(23 stuks)

2 3 oktober 2018, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen, nr. 1     KST350481
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634 - EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634
 
2 17 oktober 2018, brief, nr. 2     KST350482
Brief regering; Parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen Migratievoorstellen COM (2018) 631, 633, en 634 - EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634
 
2 1 november 2018, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te beëindigen, nr. 3    
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634 - EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634
 
2 6 november 2018, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te beëindigen, nr. 3     KST860952
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634 - EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de drie betrokken EU-dossiers, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.