Parlementair behandelvoorbehoud bij: EU migratievoorstellen COM (2018) 631, 633 en 634 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 juli 2020
kalender

Parlementair behandelvoorbehoud bij: EU migratievoorstellen COM (2018) 631, 633 en 634

Dit parlementair behandelvoorbehoud werd op 2 oktober 2018 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossiers

Het behandelvoorbehoud heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 1 november 2018, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te beëindigen, nr. 3     KST860952
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634 - EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634
publicatie: 6 november 2018
 

3.

NL-dossier