35000, nr. 8 - Motie Dijkhoff c.s. over de consequenties van demografische ontwikkelingen in verschillende scenario’s in kaart brengen - Miljoenennota 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 23 oktober 2020
kalender

35000, nr. 8 - Motie Dijkhoff c.s. over de consequenties van demografische ontwikkelingen in verschillende scenario’s in kaart brengen - Miljoenennota 2019

Deze motie werd op 21 september 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff (VVD) i en was mede ondertekend door Lodewijk Asscher (PvdA) i, Sybrand van Haersma Buma (CDA) i, Henk Krol (50PLUS) i, Alexander Pechtold (D66) i, Gert-Jan Segers (CU) i en Kees van der Staaij (SGP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt het kabinet, deze ontwikkelingen in verschillende scenario's in kaart te brengen en beleidsopties voor te leggen bij die verschillende scenario's.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 21 september 2018, motie, nr. 8     KST350008
Motie Dijkhoff c.s. over de consequenties van demografische ontwikkelingen in verschillende scenario’s in kaart brengen
 

2.

Dossier