Brief regering; Nationale Agenda Fotonica en investeringsplan PhotonDelta - Innovatiebeleid

Deze brief is onder nr. 64 toegevoegd aan dossier 33009 - Rapport innovatiebeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Innovatiebeleid; Brief regering; Nationale Agenda Fotonica en investeringsplan PhotonDelta
Document­datum 13-07-2018
Publicatie­datum 17-07-2018
Nummer KST3300964
Kenmerk 33009, nr. 64
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

33 009 Innovatiebeleid

Nr. 64 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2018

Zoals door mij toegezegd aan uw Kamer op 8 maart 2018 tijdens een algemeen overleg over innovatiebeleid (Kamerstuk 33 009, nr. 61), stuur ik u bijgaand de Nationale Agenda Fotonica en het investeringsplan voor het nieuwe publiek-private samenwerkingsprogramma PhotonDelta1. Beide documenten zijn vandaag aan mij overhandigd door het boegbeeld fotonica en de voorzitter van de Nederlandse fotonica-vereniging. Dit najaar stuur ik uw Kamer een kabinetsreactie op beide stukken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.