Brief regering; Nationale Agenda Fotonica en investeringsplan PhotonDelta - Innovatiebeleid

Deze brief is onder nr. 64 toegevoegd aan dossier 33009 - Rapport innovatiebeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Innovatiebeleid; Brief regering; Nationale Agenda Fotonica en investeringsplan PhotonDelta
Document­datum 13-07-2018
Publicatie­datum 17-07-2018
Nummer KST3300964
Kenmerk 33009, nr. 64
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

33 009 Innovatiebeleid

Nr. 64 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2018

Zoals door mij toegezegd aan uw Kamer op 8 maart 2018 tijdens een algemeen overleg over innovatiebeleid (Kamerstuk 33 009, nr. 61), stuur ik u bijgaand de Nationale Agenda Fotonica en het investeringsplan voor het nieuwe publiek-private samenwerkingsprogramma PhotonDelta1. Beide documenten zijn vandaag aan mij overhandigd door het boegbeeld fotonica en de voorzitter van de Nederlandse fotonica-vereniging. Dit najaar stuur ik uw Kamer een kabinetsreactie op beide stukken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.