33009 NL - beleidsdossier
Rapport innovatiebeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Innovatiebeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 45 moties ingediend.

3.

Documenten

(424 stuks)

2 28 september 2011, brief, 33009-, nr. 1     KST330091
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport "Innovatiebeleid"
 
2 28 september 2011, rapport Algemene Rekenkamer, nr. 2     KST330092
Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport "Innovatiebeleid"
 
2 21 oktober 2011, brief, nr. 3     KST330093
Brief regering; Uitstel beantwoording vragen commissie RU en en ELI over het rapport “Innovatiebeleid” van de Algemene Rekenkamer
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.