31288, nr. 637 - Motie Van der Molen/Van den Hul over een plan voor compensering - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Deze motie werd op 30 mei 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) i en was mede ondertekend door Kirsten van den Hul (PvdA) i. De motie werd naderhand ondertekend door Zihni Özdil (GL) i. De tekst werd op 5 juni 2018 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering om, in het kader van de nieuwe kwaliteitsafspraken een plan op te stellen hoe de groep studenten die de dupe zijn geworden van de instellingen waar onvoldoende voorinvestering heeft plaatsgevonden, gecompenseerd kunnen worden en de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 5 juni 2018, gewijzigde motie, nr. 637     KST31288637
Gewijzigde motie Van der Molen c.s. over een plan voor compensering (ter vervanging van 31288-635)
 

2.

Dossier