Partijdag, Nieuwegein - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 3 augustus 2020
kalender

Partijdag, Nieuwegein

Ophaalbrug in Nieuwegein

Zaterdag 21 april vindt de jaarlijkse partijdag plaats. Dit keer wordt deze in het gebouw van het NBC in Nieuwegein gehouden. Tijdens het ochtendprogramma zal er uitgebreid stilgestaan worden bij het jubileum. Een van de gastsprekers tijdens het ochtendprogramma is minister-president Mark Rutte. Verder zullen Kees van der Staaij en onze partijvoorzitter M.F. van Leeuwen het woord voeren.

In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan een jubileumboek. Op de partijdag zal het jubileumboek gepresenteerd worden en zullen de eerste exemplaren uitgereikt worden. Ook zal de jubileumvideo vertoond worden waarin oudgedienden als ir. B.J. van der Vlies en ir. L. van der Waal aan het woord komen. Van harte welkom. Aanmelden voor de partijdag gaat via de eigen plaatselijke afdeling of kiesvereniging.

Nog geen lid maar wil je wel graag komen naar de partijdag?

Meld u nu aan als lid

Programma partijdag 2018

Datum: D.V. zaterdag 21 april 2018

Plaats: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein, tel. 030-6026900

Ochtendprogramma (09.30 - 12.00 uur)

 • 1. 
  Ontvangst met koffie/thee en koek
 • 2. 
  Welkom en opening
 • Welkom door partijvoorzitter, M.F. van Leeuwen
 • Opening door plv. partijvoorzitter, ds. A. van Heteren
 • Telefax aan Z.M. de Koning
 • Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus
 • 3. 
  Toespraak partijvoorzitter en presentatie jubileumboek
 • 4. 
  Muzikaal intermezzo (Pieter Heykoop)
 • 5. 
  Toespraak door minister-president, drs. M. Rutte
 • 6. 
  Jubileumvideo
 • 7. 
  Muzikaal intermezzo (Pieter Heykoop)
 • 8. 
  Toespraak door SGP-fractieleider, mr. C.G. van der Staaij
 • 9. 
  Felicitatie door P. Adema, partijvoorzitter ChristenUnie
 • 10. 
  (Huishoudelijke) mededelingen + dankwoord door partijvoorzitter
 • 11. 
  Sluiting morgengedeelte door ds. M. Klaassen
 • 12. 
  Lunchpauze (12.00-13.00 uur)

Middagprogramma (13.00 - 15.00 uur)

 • 13. 
  Opening middaggedeelte door ds. G.W.S. Mulder
 • 14. 
  Vaststellen verslagen
 • Verslag partijdag 22 april 2017
 • Jaarverslag 2017 Vaststellen jaarverslag 2017 en vragen n.a.v. het verslag
 • Financieel jaarverslag 2017 Vaststellen van de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop - strekt tevens tot décharge van het Hoofdbestuur
 • 15. 
  Vaststellen begroting 2018
 • 16. 
  Aanwijzing lijsttrekkers
 • Aanwijzing lijsttrekker verkiezingen Europees Parlement
 • Aanwijzing lijsttrekker verkiezingen Eerste Kamer
 • 17. 
  Behandeling voorstellen
 • Voorstellen tot wijziging Algemeen Reglement SGP
 • Voorstel nieuw giftenreglement
 • 18. 
  Behandeling moties
 • 19. 
  Toespraak mr. C.G. van der Staaij, voorzitter Tweede Kamerfractie SGP
 • 20. 
  Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen - Interview met A.J. van der Maas, SGP-gedeputeerde Zeeland en G. van Leeuwen, SGP-Statenlid Utrecht
 • 21. 
  Mededelingen - SGP-bestuurdersvereniging - Overige mededelingen
 • 22. 
  Rondvraag
 • 23. 
  Uitslag van de (her)verkiezing van de leden van het Hoofdbestuur
 • 24. 
  Afscheid Hoofdbestuurslid, ds. A. van Heteren
 • 25. 
  Dankwoord partijvoorzitter
 • 26. 
  Slotwoord door ds. A. Vlietstra
 • 27. 
  Afsluiting met een hapje en een drankje

Sprekers

Kees van der Staaij, Mark Rutte, M.F. van Leeuwen e.a.


1.

Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

De SGP is een behoudende christelijke (reformatorische) partij, die strikt volgens Bijbelse normen politiek wil bedrijven. Politiek leider van de SGP is Kees van der Staaij i. De partij werd opgericht op 24 april 1918.

2.

Meer over...