Ir. B.J. (Bas) van der Vlies

foto Ir. B.J. (Bas) van der Vlies
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: SGP
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Politiek voorman van de SGP, die als nestor van de Tweede Kamer gezag verwierf. Studeerde weg- en waterbouw en was werkzaam in het onderwijs. Kwam in 1981, na ruim acht jaar Statenlid in Utrecht te zijn geweest, in de Kamer. Vanaf 1986 fractievoorzitter en partijleider. Voerde in de Kamer het woord over uiteenlopende onderwerpen. Minzame, hardwerkende volksvertegenwoordiger die zich dienstbaar opstelde en geen eerzucht kende. Als nestor ontwikkelde hij zich, ondanks het tamelijk politieke isolement van zijn partij, tot het staatsrechtelijk en 'zedelijk' geweten van de Kamer. Waarschuwde geregeld tegen verruwing van de parlementaire mores.

SGP
in de periode 1981-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Bastiaan Johannis (Bas)

geboorteplaats en -datum
Sliedrecht, 29 juni 1942

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 7 november 2021

2.

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), vanaf 1961

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • leraar wiskunde, "College Blaucapel", Christelijke School voor v.w.o. en h.a.v.o. te Utrecht, van 1967 tot 1981
 • plaatsvervangend rector "College Blaucapel", Christelijke School voor v.w.o. en h.a.v.o. te Utrecht, van 1973 tot 1981
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 5 juni 1974 tot 2 juni 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 17 juni 2010
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 mei 1986 tot 10 mei 2010

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid Generale Synode Hersteld Hervormde Kerk, van 11 februari 2010 tot 1 juli 2016
 • secretaris Raad van Toezicht Stichting voor gehandicaptenzorg “Adullam”, van 2010 tot 2015 (zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking)

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 1994 tot 17 juni 2010
 • lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2007 tot 12 mei 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/8)
 • Diende in december 2006 samen met Sharon Gesthuizen (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van de zondagsopenstelling van winkels op grond van de toerismebepaling. In 2010 werd een geamendeerd regeringsvoorstel met minder vergaande strekking aangenomen. (30.914)
 • Zorgde er in 2008 voor dat er een zogenoemde jonge boerenregeling kwam, waardoor jonge boeren die het ouderlijk bedrijf wilden overnemen financieel werden gesteund
 • Gaf de aanzet tot een in 2009 aangenomen regeling om mantelzorgers een uitkering te geven als waardering voor hun werk

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stond bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1971 al op de kandidatenlijst van de SGP
 • Was in de jaren 2007-2010 driemaal tijdens een vergadering fungerend Kamervoorzitter

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1972 en 1977 nummer 4 op de SGP-kandidatenlijst

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/12)
 • "Meer roeping dan ambitie", Nederlands Dagblad, 10 juni 2006
 • Sandra Heerma van Vos en Coen van Zwol, "Bas van der Vlies heeft alles aan God te danken", NRC Handelsblad, 7 januari 2008
 • Lex Oomkes en Karen Zandbergen, "Na 29 jaar trouwe dienst", Trouw, 18 juni 2010
 • Lex Oomkes, "Bas van der Vlies loodste de SGP voorzichtig het televisietijdperk in", Trouw, 9 november 2021
 • Mark Kranenburg, "Hij was streng in de leer, maar geen scherpslijper", NRC Handelsblad, 9 november 2021
 • Wim Slagter, "Respect, vertrouwen en gezag. Bas van der Vlies (1942-2021)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2022, 143-146

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.