Motie Dijkgraaf/Leijten over de verschillen tussen een- en tweeverdieners - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)

Deze motie i is onder nr. 67 toegevoegd aan wetsvoorstel 34785 - Belastingplan 2018 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Motie; Motie van de leden Dijkgraaf en Leijten over de verschillen tussen een- en tweeverdieners
Document­datum 22-11-2017
Publicatie­datum 23-11-2017
Nummer KST3478567
Kenmerk 34785, nr. 67
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)

Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN LEIJTEN

Voorgesteld 22 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, haalbare opties in kaart te brengen om de substantiële verschillen tussen een- en tweeverdieners verder te verkleinen en de Kamer hierover voor de zomer van 2018 nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Leijten


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.