34785 NL - wetsvoorstel
Belastingplan 2018

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 september 2017 ingediend door de minister van Financiën, Dijsselbloem i, en de staatssecretaris van Financiën, Wiebes i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het voor het jaar 2018 wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit de koopkrachtbesluitvorming en dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2018 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen die uiterlijk 1 januari 2018 in werking moeten treden.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2018. (Zie de memorie van toelichting.)

1.

Volledige titel

Belastingplan 2018

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en 18 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 36 moties ingediend.

4.

Documenten

(197 stuks)

2 19 september 2017, koninklijke boodschap, nr. 1     KST347851
Koninklijke boodschap - Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)
 
2 19 september 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST347852
Voorstel van wet - Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)
 
2 19 september 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST347853
Memorie van toelichting - Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.