Gewijzigde motie Karabulut c.s. over eerlijke processen tegen demonstranten (ter vervanging van 34775-V-23) - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

Deze gewijzigde motie is onder nr. 35 toegevoegd aan wetsvoorstel 34775 V - Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2018 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 ; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Karabulut c.s. over eerlijke processen tegen demonstranten (t.v.v. 34775-V-23)
Document­datum 16-11-2017
Publicatie­datum 16-11-2017
Nummer KST34775V35
Kenmerk 34775 V, nr. 35
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-

2018

34 775 V

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

Nr. 35

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 23

Voorgesteld 21 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat honderden demonstranten het afgelopen jaar zijn opgepakt in het noordelijke Rif-gebied in Marokko en dat jarenlange gevangenisstraffen hen boven het hoofd hangen;

constaterende dat mensenrechtenorganisaties stellen dat velen zijn opgepakt terwijl zij vreedzaam demonstreerden;

verzoekt de regering in contact met de Marokkaanse autoriteiten deze zorgen van mensenrechtenorganisaties aan de orde te stellen;

verzoekt de regering tevens zich in te spannen opdat processen tegen demonstranten eerlijk en volgens internationale standaarden verlopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut Van Ojik Ploumen

kst-34775-V-35 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 V, nr. 35


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.