34775 V NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2018

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 september 2017 ingediend door de minister van Buitenlandse Zaken, Koenders i.

 

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 32 moties ingediend.

4.

Documenten

(163 stuks)

2 19 september 2017, voorstel van wet, nr. 1     KST34775V1
Voorstel van wet
 
2 19 september 2017, memorie van toelichting, nr. 2     KST34775V2
Memorie van toelichting
 
2 19 september 2017, brief, nr. 3     KST34775V3
Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht
 
2 12 april 2018, verslag van een nota-overleg, 34841, nr. 2     KST348412
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 26 maart 2018, over de Staat van de Europese Unie 2018 - Staat van de Europese Unie 2018
vergadering: 26 maart 2018
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.