Uitvoeringsbesluit

Een uitvoeringsbesluit is verbindend in al zijn onderdelen. In beginsel geldt een uitvoeringsbesluit voor iedereen. Indien uitvoeringsbesluiten op specifieke personen of instanties zijn gericht, zijn ze alleen voor hen verbindend.

Uitvoeringsbesluiten zijn beperkt in wat er mee geregeld kan worden. Alleen zaken die nodig zijn om eenduidige uitvoering van eerder aangenomen Europese wetgeving in de Unie te verzekeren kunnen in een uitvoeringsbesluit worden vastgelegd.

1.

Uitvoeringsbesluit in detail

Toepassingsgebied

Uitvoeringsbesluiten zijn direct toepasbaar en hoeven niet omgezet te worden in nationale wetgeving. In een uitvoeringsbesluit hoeft niet te staan tot wie het is gericht, maar dat mag wel.

Uitvoeringsbesluiten kunnen alleen worden vastgesteld wanneer er in Europese wetgeving is voorzien in verdere uitwerking van de bedoelde maatregelen in uitvoerende wetgeving. Een uitvoeringsbesluit mag niet meer bevatten dan regels om ervoor te zorgen dat een stuk wetgeving 'volgens eenvormige voorwaarden' wordt uitgevoerd. Uitvoeringsbesluiten betreffen in de regel heel concrete zaken.

Voorbeeld

De EU heeft een verordening ingesteld om illegale visserij tegen te gaan, en tegen landen die niet meewerken kunnen mogelijk maatregelen worden ingesteld. In uitvoeringsbesluiten wordt vastgesteld welke landen niet meewerken om illegale visserij tegen te gaan in bepaalde visgebieden.

Individuele burgers of instanties die direct onderwerp zijn van een uitvoeringsbesluit kunnen daar in rechtszaken een beroep op doen.

Vaststellen uitvoeringsverordening

Er zijn twee procedures voor het vaststellen van een uitvoeringsbesluit i.

In beide gevallen ligt het initiatief en het uiteindelijke besluit bij de Europese Commissie, maar het verschil tussen de twee is of de Commissie wel of geen goedkeuring nodig heeft van een comité waar vertegenwoordigers van de lidstaten in plaatsnemen, een zogeheten comitologie-comité i.

Op het terrein van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid geldt dat de Raad het initiatief neemt en ook het uiteindelijke besluit neemt.

2.

Juridisch kader

Uitvoeringshandelingen, waar het uitvoeringsbesluit een mogelijke vorm van is, vinden hun basis in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i (VwEU).

  • instrument: zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 2 eerste afdeling art. 291 i

3.

Meer informatie