Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer bij: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253

Dit subsidiariteitsbezwaar werd op 22 juni 2017 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossier

Het subsidiariteitsbezwaar heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 22 juni 2017, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 4     KST347194
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253 - EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253
 

3.

NL-dossier