A.G.M. (Tonny) van de Vondervoort

foto A.G.M. (Tonny) van de Vondervoort
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

PvdA-bestuurder die één van de vijf vrouwelijke staatssecretarissen in het eerste kabinet-Kok i was. Maakte carrière in de Groningse gemeentepolitiek als wethouder van onderwijs en cultuur en later van financiën en P&O. Als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken belast met de bestuurlijke reorganisatie en financiën lagere overheden. Bracht wel enkele grootschalige herindelingen tot stand, maar zag haar pogingen om stadsprovincies rond Rotterdam en Den Haag te vormen, mislukken. Miste de nodige soepelheid om hierover compromissen te bereiken. Slaagde er wel in om een nieuwe Financiële-Verhoudingswet in te voeren. Was gedeputeerde van Zuid-Holland en was onder meer waarnemend burgemeester van Doetinchem.

PvdA
in de periode 1994-1998: staatssecretaris

1.

Voornamen (roepnaam)

Antonia Geertruida Maria (Tonny)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Raalte, 9 april 1950

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1974

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (belast met bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden, financiën lagere overheden en gemeentelijke herindeling), van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • waarnemend burgemeester van Drechterland (N.H.), van 1 januari 2004 tot 15 april 2006 (in afwachting van herindeling; 1 januari 2006 voortgezet na samenvoeging van de gemeenten Drechterland en Venhuizen)
 • waarnemend burgemeester van Doetinchem, van 19 augustus 2013 tot 5 februari 2014
 • voorzitter GGD-GHOR Nederland, van 1 augustus 2014 tot 1 juli 2020 (belangenorganisatie publieke gezondheidszorg)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende 1. de bestuurlijke en financiële organisatie van de onder het ministerie ressorterende lagere publiekrechtelijke lichamen, waaronder vielen a. aangelegenheden betreffende de Provinciewet, de Gemeentewet en Wet gemeenschappelijk regelingen, b. de uitvoering van de projecten Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie en Vernieuwing Financiële Organisatie, c. aangelegenheden betreffende de schorsing en vernietiging van besluiten, d. de voorbereiding en behandeling van provinciale en gemeentelijke herindelingen; e. de bestuurlijke grensoverschrijdende samenwerking; f. de aangelegenheden betreffende provinciale en gemeentelijke belastingen; g. de aangelegenheden betreffende het Provinciefonds en het Gemeentefonds, h. de sanering van het bestuursinstrumentarium; 2. onderwerpen die van geval tot geval werden toegewezen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/22)
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Onderlinge Verzekeringen Overheid" (OVO)
 • lid commissie leefomgeving zonder groei, Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur, van 1 oktober 2011 tot 1 oktober 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Het door haar verdedigde wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Boekel, Uden en Veghel werd in 1997 door de Eerste Kamer verworpen. Alleen de PvdA-fractie stemde vóór. (25.116)
 • Verdedigde in 1998 met succes in de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van de Bommelerwaard. Het voorstel werd door haar opvolger in het Staatsblad gebracht.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/14)
 • Bracht in 1998 wetten tot vereniging van Gulpen en Wittem en van Buren, Lienden en Maurik tot stand
 • Bracht in 1998 een wet tot gemeentelijke herindeling van Deventer, Bathmen en Diepenveen tot stand. Hierdoor worden Deventer en Diepenveen samengevoegd. Door een amendement-H.G.J. Kamp bleef Bathmen (na grenscorrectie) zelfstandig voortbestaan.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

anekdotes en citaten
 • Haar ambtenaren gaven haar de bijnaam 'V3'
 • Was aan het einde van de kabinetsperiode ook voor veel ingewijden nog een tamelijk onbekende. Weigerde in interviews consequent om op persoonlijke zaken in te gaan.
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.