21501-20, nr. 1223 - Motie Omtzigt c.s. over de status van Turkije als kandidaat-lidstaat van de EU - Europese Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 19 februari 2020
kalender
Deze motie werd op 19†april†2017 ingediend door het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA)†i en was mede ondertekend door Han ten Broeke (VVD)†i, Kirsten van den Hul (PvdA)†i, Bram van Ojik (GL)†i en JoŽl Voordewind (CU)†i. De motie werd naderhand ondertekend door Renske Leijten (SP)†i. De tekst werd op 20†april†2017 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

spreekt zich ferm uit tegen de invoering van deze grondwetswijzigingen;

verzoekt de regering, er bij de Europese Commissie op aan te dringen op korte termijn het eerder aangekondigde herziene oordeel te presenteren over hoe de te verwachten grondwetswijzigingen en de praktische toepassing ervan zich verhouden tot de status van Turkije als kandidaat-lidstaat van de Europese Unie;

verzoekt de regering tevens, te beoordelen hoe de grondwetswijzigingen en de praktische toepassing ervan zich verhouden tot het lidmaatschap van de Raad van Europa.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 20†april†2017, gewijzigde motie, 21501-20, nr. 1223     KST21501201223
Gewijzigde motie Omtzigt c.s. over de status van Turkije als kandidaat-lidstaat van de EU (ter vervanging van 21501-20-1205)
 

2.

Dossier