23432, nr. 49 - Motie over een tijdelijk wapenembargo, het bijeenroepen van de associatieraad EU-Israël, en het terugroepen van de ambassadeurs voor overleg - Situatie in het Midden-Oosten

Deze motie werd op 11 april 2002 ingediend door het Tweede Kamerlid Jan Hoekema (D66) i en was mede ondertekend door Bert Koenders (PvdA) i. De tekst werd op 11 april 2002 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

roept de regering op mede in het licht van de ontwikkelingen van aanstaand weekeinde onderstaande positie in te nemen ten gunste van een aantal in te stellen maatregelen gedurende de periode dat niet wordt voldaan aan bovenstaande VN-resoluties:

 • a. 
  een tijdelijk wapenembargo tegen Israël en de Palestijnse gebieden met een effectieve stop op leveranties, doorvoer et cetera;
 • b. 
  het zo spoedig mogelijk bijeenroepen van de associatieraad EU-Israël in het licht van de voortzetting van de Euro-mediterrane associatieovereenkomst EU-Israël;
 • c. 
  onder behoud van effectieve diplomatieke presentie ter plaatse het terugroepen van ambassadeurs voor overleg.
 

Inhoudsopgave

 1. Documenten
 2. Dossier

1.

Documenten

2 11 april 2002, gewijzigde motie, 23432, nr. 49     KST61015
Gewijzigde motie over een tijdelijk wapenembargo, het bijeenroepen van de associatieraad EU-Israël, en het terugroepen van de ambassadeurs voor overleg
publicatie: 16 april 2002
 

2.

Dossier