23432, nr. 49 - Motie over een tijdelijk wapenembargo, het bijeenroepen van de associatieraad EU-IsraŽl, en het terugroepen van de ambassadeurs voor overleg - Situatie in het Midden-Oosten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 17 november 2019
kalender
Deze motie werd op 11†april†2002 ingediend door het Tweede Kamerlid Jan Hoekema (D66)†i en was mede ondertekend door Bert Koenders (PvdA)†i. De tekst werd op 11†april†2002 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

roept de regering op mede in het licht van de ontwikkelingen van aanstaand weekeinde onderstaande positie in te nemen ten gunste van een aantal in te stellen maatregelen gedurende de periode dat niet wordt voldaan aan bovenstaande VN-resoluties:

  • a. 
    een tijdelijk wapenembargo tegen IsraŽl en de Palestijnse gebieden met een effectieve stop op leveranties, doorvoer et cetera;
  • b. 
    het zo spoedig mogelijk bijeenroepen van de associatieraad EU-IsraŽl in het licht van de voortzetting van de Euro-mediterrane associatieovereenkomst EU-IsraŽl;
  • c. 
    onder behoud van effectieve diplomatieke presentie ter plaatse het terugroepen van ambassadeurs voor overleg.
 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 11†april†2002, gewijzigde motie, 23432, nr. 49     KST61015
Gewijzigde motie over een tijdelijk wapenembargo, het bijeenroepen van de associatieraad EU-IsraŽl, en het terugroepen van de ambassadeurs voor overleg
publicatie: 16†april†2002
 

2.

Dossier