34516, nr. 12 - Amendement Baudet over de democratische rechtstaat en soevereiniteit van het Nederlandse volk - Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 17 augustus 2019
kalender
Dit amendement op het wetsvoorstel Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing) werd op 11†april†2017 ingediend door het Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FVD)†i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Dit amendement regelt dat de algemene bepaling behelst dat Nederland een democratische rechtsstaat is en dat het Nederlandse volk soeverein is, hetgeen inhoudt dat het zelf, door middel van gekozen volksvertegenwoordigers, via de nationale regering en via referenda, de wetten vaststelt waaraan het onderworpen is. Aangezien het de bedoeling van een preambule is om de mogelijkheidsvoorwaarden voor het goed functioneren van de Grondwet te schetsen, en aangezien soevereiniteit een fundamenteel (en noodzakelijk) uitgangspunt is van een democratische rechtsstaat, is een dergelijke bepaling essentieel en noodzakelijk in iedere preambule.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 11†april†2017, amendement, nr. 12     KST3451612
Amendement Baudet over de democratische rechtstaat en soevereiniteit van het Nederlandse volk
 

2.

Dossier