Amendement Baudet over de democratische rechtstaat en soevereiniteit van het Nederlandse volk - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Dit amendement i is onder nr. 12 toegevoegd aan wetsvoorstel 34516 - Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling ; Amendement; Amendement van het lid Baudet over de democratische rechtstaat en soevereiniteit van het Nederlandse volk
Document­datum 11-04-2017
Publicatie­datum 11-04-2017
Nummer KST3451612
Kenmerk 34516, nr. 12
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 516 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BAUDET

Ontvangen 11 april 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II komt de algemene bepaling te luiden:

Algemene bepaling

    • 1. 
      Nederland is een democratische rechtsstaat.
    • 2. 
      Het Nederlandse volk is soeverein: het stelt zelf, door middel van gekozen volksvertegenwoordigers, via de nationale regering en via referenda, de wetten vast waaraan het onderworpen is.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de algemene bepaling behelst dat Nederland een democratische rechtsstaat is en dat het Nederlandse volk soeverein is, hetgeen inhoudt dat het zelf, door middel van gekozen volksvertegenwoordigers, via de nationale regering en via referenda, de wetten vaststelt waaraan het onderworpen is. Aangezien het de bedoeling van een preambule is om de mogelijkheidsvoorwaarden voor het goed functioneren van de Grondwet te schetsen, en aangezien soevereiniteit een fundamenteel (en noodzakelijk) uitgangspunt is van een democratische rechtsstaat, is een dergelijke bepaling essentieel en noodzakelijk in iedere preambule.

Baudet


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.