W.J. (William) Moorlag

foto W.J. (William) Moorlag
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Groningse bestuurder en vier jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA. Begon zijn beroepsleven als bijrijder op een maaitractor bij een waterschap en was daarna ziekenverzorger en vakbondsbestuurder. In 2011 en 2015 lijsttrekker van de PvdA bij de Statenverkiezingen en in 2009-2015 gedeputeerde in Groningen. Was vervolgens directeur van een werkvoorzieningschap. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met economische zaken, klimaat, landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Bevlogen en ongepolijste politicus.

PvdA
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
William Johannes (William)

geboorteplaats en -datum
Onderdendam (gem. Bedum), 17 april 1960

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 20 maart 2003 tot april 2009
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimtelijke ordening, financiën en grondbeleid) van Groningen, van april 2009 tot 2 april 2015
 • directeur werkvoorzieningschap Alescon, van 1 augustus 2015 tot oktober 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 oktober 2017 tot 31 maart 2021
 • eigenaar William Moorlag Advies Bestuur Toezicht, vanaf 1 april 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • adviseur 'Publieke Zaken', (adviesbureau voor public affairs dat zich richt op de energie-, klimaat-, en landbouwtransitie), vanaf juni 2021
 • onafhankelijk voorzitter Commissie arbeidsvoorwaarde pensioen, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, vanaf 2022

vorige
 • lid bestuur pensioenuitvoerder PGGM, van 2007 tot 2009

afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, van 21 januari 2019 tot 30 september 2019

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2018 samen met Frank Futselaar (SP) en Laura Bromet (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over regels aan de omvang van veehouderij in sommige gebieden (Interimwet veedichte gebieden) (35.094)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in december 2017 in problemen toen een rechter uitsprak dat een uitzendconstructie bij een sociale werkplaats waar hij als voormalig directeur voor verantwoordelijk was, niet was toegestaan. Die constructie hield in dat werknemers van de sociale werkplaats via een door het bedrijf (Alescon) opgericht uitzendbureau tegen lager loon in dienst werden genomen. Een partijcommissie oordeelde in januari 2018 dat de goede intenties (het aan het werk houden van deze werknemers) zwaarder wogen dan de ongewenste constructie. Partijbestuur en fractie oordeelden daarop dat Moorlag Kamerlid kon blijven. Hij bood wel excuses aan voor zijn communicatie over de kwestie.
 • Werd op 14 september 2022 verhoord door de Parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (PEAG) vanwege zijn betrokkenheid bij het gasdossier als Gronings gedeputeerde van 2009 t/m 2015.

uit de privésfeer
 • Zijn moeder kwam uit Ierland
 

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 30 januari 2020.