Klimaatbeleid kan groener én eerlijker

Met dank overgenomen van L.F. (Lodewijk) Asscher i, W.J. (William) Moorlag i, gepubliceerd op woensdag 24 april 2019.

Ruim een maand geleden bevestigde de doorrekening van het Planbureau voor de leefomgeving waar wij al langer voor waarschuwden. De klimaatplannen van het kabinet zijn niet groen en niet eerlijk. En nu heeft datzelfde Planbureau ook onze plannen doorgerekend. En daaruit blijkt dat er een groener en eerlijker alternatief wel degelijk mogelijk is.

Deze aarde is de enige plek waar onze kinderen kunnen wonen en een bestaan kunnen opbouwen. Je wil zeker zijn dat zij kunnen rekenen op een schone toekomst. Daarom moeten we als Nederland ook ons steentje bijdragen aan de internationale klimaatafspraken. Maar dat gaat alleen lukken als we de grote vervuilers durven aan te pakken en de rekening eerlijk delen.

Het kabinet weigerde echter tot voor kort de grote vervuilende bedrijven te laten meebetalen via een zogenaamde CO2-heffing. Ze wilden een dergelijke heffing niet eens laten doorrekenen. Daarom hebben wij toen ons eigen voorstel opgestuurd naar het Planbureau. In dat voorstel gaan de grote bedrijven via een CO2-heffing betalen voor hun uitstoot. De opbrengst van die heffing gebruiken wij om de energierekening voor gewone mensen te verlagen en om te investeren in duurzame energie en innovatie.

De doorrekening van PBL laat zien dat dit werkt. Met een verstandige heffing worden de klimaatdoelen wél gehaald en worden gewone huishoudens ontzien. En daarom maken wij deze doorrekening vandaag openbaar. Zodat Nederlanders kunnen zien dat er een alternatief is. Een alternatief waarbij de vervuilers wél betalen en wij ons steentje bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Lees hier het hele rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving