Minder vee, meer duurzame boeren

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) LeendersĀ i, gepubliceerd op vrijdag 2 december 2016.

Fosfaat. Een stof die onder andere vrijkomt uit mest. En mest, dat hebben we teveel. Dat komt doordat de Nederlandse veesector een van de grootste ter wereld is. En dat in een klein land als het onze.

Afgelopen donderdag was de behandeling van de fosfaatwet voor de landbouw. Deze wet zorgt voor een lagere fosfaatuitstoot en beloont boeren die op een duurzame manier produceren. En daar zijn we blij mee.

De wet is nodig omdat er teveel koeien bij zijn gekomen nadat het Brusselse melkquotum is afgeschaft. Daardoor schoten de Nederlandse melkveehouders door het Brusselse fosfaatplafond. Deze wet zorgt er voor dat we onze veestapel inkrimpen en duurzamer gaan boeren. Een mooie stap dus, op weg naar landbouw met meer aandacht voor natuur en milieu.

Dat we nu teveel uitstoot van fosfaat hebben, komt door de manier waarop de landbouw in Nederland zich ontwikkelt. Gericht op maximalisatie van productie die, in een klein en dichtbevolkt land als Nederland, onhoudbaar is. Daardoor worden natuur, milieu en dieren bedreigd. Maar ook het bestaan van boeren in Nederland en de economische positie van de landbouw. Een race to the bottom, met alle gevolgen van dien.

Het moet anders. De landbouwsector is belangrijk voor Nederland. Boeren moeten weer perspectief krijgen. Niet meer alleen nadruk op schaalvergroting of bulkproductie. En dat het anders kan bewijzen boeren die het anders doen dag in dag uit: de weidevogelboeren, de natuurboeren, de biologische boeren. Maar ook boeren die voldoende grond onder hun bedrijf hebben om de mest kwijt te raken. Boeren die niet hebben bijgedragen aan de overschrijding van het nationale fosfaatplafond. De grondgebonden boeren.

Het zijn die boeren, die ik steeds in mijn achterhoofd gehouden heb tijdens het behandelen van deze wet. Zij die niet hebben bijgedragen aan de overschrijding van het Nationaal fosfaatplafond moeten niet de prijs betalen voor de overschrijding ervan. De vervuiler betaalt! De grondgebonden ontzien we voor 100% bij de zogenaamde generieke afroming van fosfaatrechten. In normale mensentaal: duurzame boeren betalen niet voor de vervuiling door boeren die teveel fosfaat uitstoten.

Deze wet is een belangrijke stap voor de duurzame landbouw. Duurzame boeren worden 100% ontzien. Zo belonen we die boeren, die nu al op een duurzame manier produceren. En nu door, naar meer natuurinclusieve landbouw! Met aandacht voor het milieu, de natuur, de omgeving, ons voedsel en onszelf.