34598 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Schrappen van de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets in het voortgezet onderwijs

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 november 2016 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) i en Rog (CDA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de wettelijke grondslag voor het houden van een diagnostische toets in het voortgezet onderwijs te schrappen, en dat het in verband hiermee noodzakelijk is de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra te wijzigen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(23 stuks)

2 1 november 2016, geleidende brief, nr. 1     KST345981
Geleidende brief
 
2 1 november 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345982
Voorstel van wet
 
2 1 november 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345983
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.