Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34598 - Initiatiefvoorstel Schrappen van de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets in het voortgezet onderwijs i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 01-11-2016
Publicatie­datum 01-11-2016
Nummer KST345981
Kenmerk 34598, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 598 Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2016

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Bisschop Rog


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.