COM(1992)42 EU
Wijziging van het voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD betreffende DE GOEDKEURING VAN TWEE- OF VAN DRIEWIELIGE MOTORVOERTUIGEN

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Wijziging van het voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD betreffende DE GOEDKEURING VAN TWEE- OF VAN DRIEWIELIGE MOTORVOERTUIGEN

officiële Engelstalige titel

Amendment to the proposal for a COUNCIL REGULATION (EEC) ON THE TYPE-APPROVAL OF TWO OR THREE-WHEEL MOTOR VEHICLES
 
Besluitvormingsprocedure Samenwerkingsprocedure (SYN)
COM-nummer i COM(1992)42 NLEN
Procedurenummer i 1990/0331(SYN)
Celex-nummer i 51992PC0042

2.

Key dates

Document 25-03-1992
Online publicatie 25-03-1992
Besluit 30-06-1992; Richtlijn 1992/61

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.