Donner: stappen in formatieproces moeten zichtbaar zijn

dinsdag 11 oktober 2016, 8:18

DEN HAAG (PDC i) - Hoewel er weinig formele regels zijn voor een kabinetsformatie, moet dat proces wel zorgvuldig geschieden. Zo moet recht worden gedaan aan alle fracties en dienen de te zetten stappen steeds duidelijk zijn. Dat zei vicepresident Piet-Hein Donner i gisteren bij de presentatie van het boek 'Kabinetsformaties 1977-2012'.

Donner liet tussen de regels door twijfel horen over de vraag of de sinds 2012 bestaande procedure, waarbij de Tweede Kamer het voortouw neemt, zorgvuldiger is dan voorheen. Hij benadrukte dat de Koning uiteindelijk de ministers benoemt en dus ook steeds op de hoogte moet zijn van de gang zaken. In 2012 ging bovendien de snelheid mogelijk ten koste van de zichtbaarheid van de stappen, waardoor al snel alleen VVD en PvdA in beeld waren.

Tijdens de presentatie lieten Gert-Jan Segers i, Hans Wiegel i en Max van Wezel met Thom de Graaf i als gespreksleider hun licht schijnen over de formaties. Zij waren het eens dat met de verhoudingen in de Eerste Kamer rekening moet worden gehouden, maar dat Senaatsfracties ging binding moeten aangaan. Wiegel wees er op, dat de verhouding in de Eerste Kamer in 2019 weer anders zullen liggen.