Gewijzigde motie Albert de Vries/Ronnes (ter vervanging van 32847, nr. 232) over maatwerkhuren voor aangepaste woningen - Integrale visie op de woningmarkt

Deze gewijzigde motie is onder nr. 259 toegevoegd aan dossier 32847 - Integrale visie op de woningmarkt.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Integrale visie op de woningmarkt; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Albert de Vries en Ronnes (t.v.v. 32847, nr. 232) over maatwerkhuren voor aangepaste woningen
Document­datum 07-07-2016
Publicatie­datum 07-07-2016
Nummer KST32847259
Kenmerk 32847, nr. 259
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 259 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN RONNES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 232

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat passend toewijzen helpt om te voorkomen dat huishoudens een onevenredig groot deel van hun inkomen aan wonen moeten besteden;

constaterende dat zorgwoningen door de aangebrachte voorzieningen vaak duurder zijn en dat hier in het woningwaarderingsstelsel en de huurtoeslag speciale regelingen voor zijn;

constaterende dat verhuurders moeite hebben met het verhuren van zorgwoningen volgens de regels van passend toewijzen;

overwegende dat passend toewijzen niet tot gevolg mag hebben dat huishoudens met lage inkomens met een ondersteuningsbehoefte worden uitgesloten van aangepaste of geclusterde woningen en daardoor gedwongen worden te kiezen voor intramurale zorg;

verzoekt de regering, met de betrokken woningcorporaties en zorginstellingen afspraken te maken om ervoor te zorgen dat huishoudens met lage inkomens en een ondersteuningsbehoefte toegang hebben tot aangepaste woningen met huurkosten die passen bij hun inkomen en de Kamer voor 1 oktober 2016 over de gemaakte afspraken te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Ronnes


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.