Meer tijd voor zorg

Met dank overgenomen van M.J. (Martin) van Rijn i, gepubliceerd op donderdag 9 juni 2016, 11:07.

De wijkverpleegkundige als nieuwe spil van de zorg in de wijk. Daar heeft de PvdA de afgelopen jaren op ingezet. In een samenleving waarin steeds meer ouderen leven, biedt de wijkverpleegkundige de zekerheid dat zorg aan huis altijd goed geregeld is.

Om te zorgen dat zoveel mogelijk tijd voor zorg overblijft, is het noodzakelijk de administratieve rompslomp tot een minimum te beperken. Daarom hoeft de wijkverpleegkundige zich vanaf 2017 minder bezig te houden met het invullen van formulieren over de geleverde zorg.

We hebben veel stappen gezet om deze spilfunctie voor de wijkverpleegkundige waar te maken. Er moest bezuinigd worden op de zorg, maar we hebben gezegd: niet op de wijkverpleegkundige. Daar is zelfs extra geld naartoe gegaan. We hebben er voor gezorgd dat zorg aan huis in de zorgverzekering komt. Zodat je altijd zeker weet waar je recht op hebt.

De volgende stap was om de wijkverpleegkundige weer laten doen waar hij of zij goed in is: goede zorg geven, zorg die wijkverpleegkundigen samen met mensen thuis goed vinden. Daar gaat de overheid niet langer tussen zitten. Zo heeft de wijkverpleegkundige zijn /haar vak weer terug.

De laatste stap is nu: de papierwinkel opruimen. Te veel tijd gaat nu nog verloren aan papier. Voor verschillende handelingen zijn verschillende tarieven en die moet de wijkverpleegkundige verschillend registreren. Dat kost tijd. Tijd die niet aan zorg besteed kan worden. Dat gaan we nu veranderen: er komt één tarief. Zo zorgen we ervoor dat de manier waarop de zorg wordt betaald, niet het werk van de verpleegkundige bepaalt.