34311 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota “Eerlijk werk wereldwijd”

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 7 oktober 2015 ingediend door het Tweede Kamerlid Van Laar (PvdA) i en Kerstens (PvdA) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: “Eerlijk werk wereldwijd”

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

3.

Documenten

(12 stuks)

2 7 oktober 2015, geleidende brief, nr. 1     KST343111
Geleidende brief
 
2 7 oktober 2015, initiatiefnota, nr. 2     KST343112
Initiatiefnota
 
2 19 november 2015, brief, nr. 3     KST343113
Brief regering; Reactie op verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake een kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens "Eerlijk werk wereldwijd"
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.