Raad van de EU stelt werkprogramma op voor komende 18 maanden

Met dank overgenomen van Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL) i, gepubliceerd op woensdag 30 december 2015, 11:21.

Groei, banen, vrijheid, veiligheid, recht, de energie-unie en een sterkere EU in de wereld. Dat zijn de topprioriteiten van de Raad van de Europese Unie voor de komende 18 maanden.

De prioriteiten zijn afgesproken door de drie komende voorzitterschappen van de Raad: Nederland, Slowakije en Malta. Samen vormen deze landen het ‘voorzitterschapstrio’.

Het voorzitterschapstrio bepaalt de doelstellingen op lange termijn en stelt een gemeenschappelijke agenda van de Raad op voor de komende 18 maanden. Het nieuwe werkprogramma bestrijkt de periode van januari 2016 tot en met juni 2017 en is gebaseerd op de recente conclusies van de Europese Raad en de strategische agenda. Het omvat vijf pijlers:

banen, groei en concurrentievermogen

burgers sterk maken en beschermen

energie-unie en klimaatbeleid

vrijheid, veiligheid en recht

de EU als een sterke mondiale speler