Voorzitters Eerste en Tweede Kamer ondertekenen 'Trio Verklaring' in Rome

Met dank overgenomen van Eerste Kamer i, gepubliceerd op maandag 20 april 2015.

De parlementen van Nederland, Slowakije en Malta gaan intensief samenwerken bij hun aanstaande EU-voorzitterschappen. De Voorzitters van deze parlementen, onder wie de Voorzitter van de Eerste Kamer i, Ankie Broekers-Knol i, en de Voorzitter van de Tweede Kamer i, Anouchka van Miltenburg i, hebben dit maandag 20 april 2015 vastgelegd in een zogenoemde 'Trio Verklaring'. Dit gebeurde in het Italiaanse parlement in Rome, tijdens de jaarlijkse vergadering van Voorzitters van parlementen van lidstaten van de Europese Unie i.

In de Trio Verklaring staat onder meer dat de parlementen - zowel op politiek als op ambtelijk niveau - goed zullen communiceren over de parlementaire conferenties die zij organiseren, en over andere parlementaire activiteiten die betrekking hebben op het EU-Voorzitterschap i.

Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst stonden de parlementsvoorzitters stil bij de kansen die het EU-Voorzitterschap biedt, bij de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt en bij de samenwerking met het Europees Parlement i. Ook de belangrijke rol die nationale parlementen spelen in het Europese besluitvormingsproces, werd belicht.

Het Nederlandse EU-Voorzitterschap

Volgens de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, markeert het vaststellen van de Trio Verklaring de start van een periode van actieve samenwerking tussen de drie parlementen. Broekers-Knol: "Ik durf te zeggen dat er sprake is van een zekere synergie tussen onze parlementen. Voor ons is dat de voorbode van een goed partnerschap."

Tijdens het Nederlandse Voorzitterschap, dat loopt van 1 januari tot 1 juli 2016, is 'samen bouwen aan parlementaire controle' het overkoepelende thema. De Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, gaf uitleg over de invulling van het Nederlandse Voorzitterschap. "We organiseren vier vaststaande interparlementaire conferenties, waaronder de reguliere COSAC-bijeenkomst en een conferentie over Buitenlandse Zaken en Veiligheid. Daarnaast komen er twee conferenties waarvan we het onderwerp zelf hebben gekozen; één over mensenhandel en één over energie, inclusief innovatie en circulaire economie."

De voorbereidingen voor het Nederlandse Voorzitterschap zijn gestart. Beide Kamervoorzitters zien de ondertekening als een belangrijke eerste stap in dit proces.