Motie Neppérus over een plan om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Deze motie i is onder nr. 73 toegevoegd aan wetsvoorstel 34302 - Belastingplan 2016 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Neppérus over een plan om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden
Document­datum 11-11-2015
Publicatie­datum 12-11-2015
Nummer KST3430273
Kenmerk 34302, nr. 73
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 73 MOTIE VAN HET LID NEPPЀRUS

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nationale maatregelen aankomen om belastingontwijking tegen te gaan, zoals het laten vervallen van de conserverende aanslag voor directeuren-grootaandeelhouders, de herziening van de Moeder-dochterrichtlijn en de implementatie van het OESO-actieplan (BEPS) tegen belastingontwijking;

overwegende dat deze maatregelen voorzien zijn van een structurele budgettaire opbrengst op termijn;

constaterende dat een goed fiscaal vestigingsklimaat bijdraagt aan bedrijvigheid, een gelijk speelveld voor bedrijven en behoud van banen in Nederland;

verzoekt de regering, een plan te ontwikkelen om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat op een verantwoorde manier blijvend aantrekkelijk te houden, en dit te presenteren voor september 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Neppérus


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.