34302 NL - wetsvoorstel
Belastingplan 2016

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 september 2015 ingediend door de minister van Financiën, Dijsselbloem i, en de staatssecretaris van Financiën, Wiebes i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het voor het jaar 2016 wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit het vijfmiljardpakket en de koopkrachtbesluitvorming en dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2016 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen die uiterlijk met ingang van 1 januari 2016 in werking moeten treden.

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging, 31 amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 24 moties en in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(221 stuks)

2 16 september 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST343021
Koninklijke boodschap
 
2 16 september 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 16 september 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST343022
Voorstel van wet
 
2 16 september 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 16 september 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST343023
Memorie van toelichting
 
2 16 september 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.