Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (UOR)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit ministerie was de voortzetting van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen i. Het had de zorg voor zaken betreffende de in december 1949 tot stand gekomen Nederlands-Indonesische Unie, en voorts voor Nieuw-Guinea, Suriname en de Nederlandse Antillen. Per 1 januari 1953 werd de naam Overzeese Rijksdelen i. De aangelegenheden betreffende de - zieltogende - Unie gingen toen naar Buitenlandse Zaken.

Bij de naamswijziging gingen verder taken deels over naar de ministeries van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken.


Meer over