Motie Van Wijngaarden/Bouwmeester over versterking van de informatiepositie van patiënten - Burgerinitiatief "Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst"

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 33898 - Burgerinitiatief "Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst".

1.

Kerngegevens

Officiële titel Burgerinitiatief "Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst"; Motie; Motie van de leden Van Wijngaarden en Bouwmeester over versterking van de informatiepositie van patiënten
Document­datum 15-01-2015
Publicatie­datum 15-01-2015
Nummer KST338982
Kenmerk 33898, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

33 898 Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst»

Nr. 2 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN BOUWMEESTER

Voorgesteld 15 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» een belangrijk signaal vormt om de informatiepositie van de patiënt waar mogelijk verder te versterken;

constaterende dat de huidige WGBO al een patiëntenrecht op schriftelijke informatie borgt en dat de bij de Eerste Kamer aanhangige en nog te implementeren Wkkgz de informatiepositie van de patiënt verder verduidelijkt en verbetert voor zowel de curatieve als de langdurige zorg;

van mening dat naast het goed informeren van de patiënt, ook het in de praktijk via shared decision making goed betrekken van de patiënt bij zijn eigen behandeling een brug kan slaan tussen de deskundigheid van de behandelaar en de persoonlijke voorkeuren van de patiënt;

van mening dat het uiteindelijk aan de behandelaar is om een betere informatiepositie van de patiënt te bereiken;

verzoekt de regering, in overleg te treden met behandelaars en het veld om te inventariseren welke verbeteringen behandelaars nog kunnen bewerkstelligen in het realiseren van een betere informatievoorziening voor patiënten, en de Kamer in 2015 per brief te informeren over de uitkomst hiervan inclusief, indien mogelijk, een door behandelaars te formuleren tijdsplanning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wijngaarden

Bouwmeester


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.