Verkorting van de WW duur

Met dank overgenomen van J.P. (Joris) Backer i, gepubliceerd op dinsdag 3 juni 2014.

Verkorting van de WW duur, de aanpassing van de flexwet en de herziening van het ontslagrecht is het opus magnum van Minister Asscher. De constructieve oppositie (incl. D66) heeft dit pakket gesteund in de Tweede kamer. Bescherming in een ongelijke rechtsverhouding is een gedeelde waarde en wellicht een grondrecht. Met een motie - Backer dwing ik een evaluatie na een jaar af.