Aanpassingen Miljoenennota

Met dank overgenomen van J.P. (Joris) Backer i, gepubliceerd op dinsdag 18 november 2014.

Zeer bruikbaar bij het debat over de vermogensverhoudingen in ons land toen de Franse econoom Thomas Piketty werd aangehaald. Immers, de kernachtige weergave van het politieke dilemma, door mij aangehaald in het debat over de herziening van ons belastingstelsel. D66 was succesvol met aanpassen van de Miljoenennota: verlaging arbeidskosten en belasting op de eerste schijf.