34085 V, nr. 5 - Amendement Omtzigt over het nu niet betalen van een bedrag van ca. 1,1 miljard euro aan de EU. - Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2014 (Najaarsnota)

Dit amendement op het wetsvoorstel Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2014 (Najaarsnota) werd op 16 december 2014 ingediend door het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

De regering vraagt de Tweede Kamer toestemming om 1,1 miljard euro over te maken naar Brussel. Echter, zij wil alle documenten die hier betrekking op hebben, geheim houden. Ondanks meerdere vragen weigert de regering de brief van de PV in Brussel van 17 oktober of het verzoek om betaling van de commissie van 21 november aan de Kamer te sturen. Ook de rest van de correspondentie met de Europese Commissie is geheim. Verder worden de statistieken pas het komend jaar gecontroleerd. Daarom wil het CDA eerst alle stukken zien voordat er gesproken kan worden over een betaling aan de EU. En stelt zij voor om dit bedrag niet nu te betalen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 16 december 2014, amendement, nr. 5     KST34085V5
Amendement Omtzigt over het nu niet betalen van een bedrag van ca. 1,1 miljard euro aan de EU.
 

2.

Dossier