34085 V NL - wetsvoorstel
Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2014 (Najaarsnota)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 december 2014 ingediend door de minister van Buitenlandse Zaken, Koenders i.

 

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(20 stuks)

2 1 december 2014, voorstel van wet, nr. 1     KST34085V1
Voorstel van wet over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
2 1 december 2014, voorstel van wet, 34085-V, nr. 1    
Voorstel van wet - Wijzigingen van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijzigingen samenhangende met de Najaarsnota)
 
2 1 december 2014, memorie van toelichting, nr. 2     KST34085V2
Memorie van toelichting
 
2 1 december 2014, memorie van toelichting, 34085-V, nr. 2    
Memorie van toelichting - Wijzigingen van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijzigingen samenhangende met de Najaarsnota)
 
2 16 december 2014, amendement, nr. 3     KST34085V3
Amendement Merkies dat regelt dat dat de EU naheffing niet bij Najaarsnota wordt betaald.
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.