Amendement Omtzigt over het nu niet betalen van een bedrag van ca. 1,1 miljard euro aan de EU. - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit amendement i is onder nr. 5 toegevoegd aan wetsvoorstel 34085 V - Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2014 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt over het nu niet betalen van een bedrag van ca. 1,1 miljard euro aan de EU.
Document­datum 16-12-2014
Publicatie­datum 16-12-2014
Nummer KST34085V5
Kenmerk 34085 V, nr. 5
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 085 V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 16 december 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat, onder (3), wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 Europese Samenwerking worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.084.134 (x € 1.000).

Toelichting

De regering vraagt de Tweede Kamer toestemming om 1,1 miljard euro over te maken naar Brussel. Echter, zij wil alle documenten die hier betrekking op hebben, geheim houden. Ondanks meerdere vragen weigert de regering de brief van de PV in Brussel van 17 oktober of het verzoek om betaling van de commissie van 21 november aan de Kamer te sturen. Ook de rest van de correspondentie met de Europese Commissie is geheim.

Verder worden de statistieken pas het komend jaar gecontroleerd.

Daarom wil het CDA eerst alle stukken zien voordat er gesproken kan worden over een betaling aan de EU. En stelt zij voor om dit bedrag niet nu te betalen.

Omtzigt


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.