Niets is belangrijker dan het verbeteren van het leefklimaat op aarde

Met dank overgenomen van W.J. (Wilma) Mansveld i, gepubliceerd op maandag 29 september 2014, 17:03.

Onze planeet warmt op en dat heeft grote negatieve gevolgen voor alle mensen. Tot zover helaas niets nieuws. We werken al jaren hard op nationaal, Europees en mondiaal niveau om dit probleem aan te pakken. Maar er moet een schepje bovenop. En Nederland is klaar voor dat schepje.

Onze inwoners, onze bedrijven en onze onderwijsinstellingen hebben de potentie om voorop te lopen als het gaat om het aanpakken van dit probleem. Waarom we al die inspanningen willen plegen? Omdat er bijna niets belangrijker is dan het verbeteren van het leefklimaat op aarde. Zodat onze mooie planeet voor iedereen een fijne plek is om te leven. Voor onze kinderen, voor onszelf.

Mondiaal hebben we afgesproken om de gemiddelde temperatuurstijging zo veel mogelijk te beperken. Tegelijk zijn de effecten van klimaatverandering nu al merkbaar en worden ze in de toekomst alleen maar heviger. Deze trend willen we graag keren, maar dat kunnen we niet alleen. We zoeken de samenwerking op met iedereen die deel wil uitmaken van de oplossing. Daarom was de Klimaattop in New York afgelopen week zo van belang; hier deden landen op het hoogste niveau, maar ook grote bedrijven aan mee.

Dit soort internationale klimaatcoalities hebben we nodig op weg naar een mondiaal klimaatakkoord in Parijs. Alle landen moeten daar naar eigen kunnen aan bijdragen. Maar we willen meer doen aan internationale samenwerking. Geen land staat alleen in de strijd tegen klimaatverandering. We delen het doel, maar moeten ook accepteren dat de route ernaartoe en de snelheid waarmee we het naderen verschillend is. Dat is niet onoverkomelijk, als we bereid zijn te leren van elkaar. Autonomie is belangrijk als het om je eigen leefomgeving gaat, maar het delen van kennis zorgt ervoor dat we samen verder kunnen komen. Deze klimaatconferenties zijn daartoe een middel, maar kunnen niet de enige gelegenheid zijn om van elkaar te leren. Landen moeten trots zijn op hun aanpak, en de beste elementen met de hele wereld willen delen.