Duurzaamheid doen we samen

Met dank overgenomen van W.J. (Wilma) Mansveld i, gepubliceerd op maandag 10 maart 2014, 12:06.

Foto duurzaamdoen.nl

De milieu-uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een moderne aanpak. Vandaag heb ik daarom een nieuwe aanpak van het milieubeleid gepresenteerd. Nederland wordt steeds schoner, maar er moet echt nog een schepje bovenop. Dat kan alleen als we samen de schouders eronder zetten. Zo houden we ons mooie land gezond, beschermen we ons milieu en het klimaat en kunnen we onze kinderen laten opgroeien in een schone, veilige leefomgeving.

Heel veel mensen dragen zelf al bij aan een beter milieu. Om mensen die dat graag willen te helpen, is er nu de website www.duurzaamdoen.nl, waarop allerlei handige tips te vinden zijn. Zo kan iedereen zijn of haar dagelijks leven iets milieuvriendelijker maken. Dat varieert van een dagje met de fiets naar het werk, tot het leasen van je spijkerbroek zodat hij daarna duurzaam gerecycled kan worden.

Daarnaast is het van belang dat de overheid scherpere normen stelt op een aantal terreinen, vooral om de gezondheid van mensen beter te beschermen. Zo moeten we in Europees verband afspreken dat auto’s minder schadelijke stoffen uitstoten, want het verkeer is nog steeds een belangrijke bron van milieuvervuiling.

Een ander voorbeeld is het milieu in steden. Veel mensen werken, wonen en recreëren in de stad, dus willen we dat ook daar de lucht en de omgeving schoon zijn. Samen met de wethouders zorgen we ervoor dat ook in de grote steden een fijn leefklimaat heerst. Zo werken we samen aan een schoner, mooier en gezonder land.