33996 NL - wetsvoorstel
Organiseren van kansspelen op afstand

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 juli 2014 ingediend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een regeling te treffen voor het organiseren van kansspelen op afstand.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en 29 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 24 moties en in de Eerste Kamer zeven moties ingediend.

4.

Documenten

(183 stuks)

2 23 juli 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST339961
Koninklijke boodschap
 
2 23 juli 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST339962
Voorstel van wet
 
2 23 juli 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 23 juli 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST339963
Memorie van toelichting
 
2 23 juli 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.