Motie Agnes Mulder over apart bekijken van ontwikkelingsrelevante investeringsaanvragen - Initiatiefnota van het lid De Caluwé over simpeler en doeltreffender investeringen voor ontwikkeling

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 33916 - Initiatiefnota over simpeler en doeltreffender investeringen voor ontwikkeling.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid De Caluwé over simpeler en doeltreffender investeringen voor ontwikkeling; Motie; Motie van het lid Agnes Mulder over apart bekijken van ontwikkelingsrelevante investeringsaanvragen
Document­datum 23-06-2014
Publicatie­datum 24-06-2014
Nummer KST339163
Kenmerk 33916, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 916

Initiatiefnota van het lid De Caluwé over simpeler en doeltreffender investeringen voor ontwikkeling

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg op 23 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat investeringsvoorstellen in het kader van ontwikkelingssamenwerking binnen de kaders van de beschikbare bedrijfsleveninstrumenten moeten passen;

overwegende dat daardoor een aantal veelbelovende en ontwikkelingsre-levante aanvragen niet in aanmerking kunnen komen voor het bedrijfsleveninstrumentarium, omdat ze niet in een van de bestaande instrumenten passen;

verzoekt de regering, bij een dergelijke mismatch deze aanvragen apart te bekijken, om te bezien of een maatwerkoplossing te vinden is,

en gaat over tot de orde van de dag.

A. Mulder


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.