33916 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over simpeler en doeltreffender investeringen voor ontwikkeling

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 11 april 2014 ingediend door het Tweede Kamerlid De Caluwé (VVD) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid De Caluwé over simpeler en doeltreffender investeringen voor ontwikkeling

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 13 moties ingediend.

3.

Documenten

(30 stuks)

2 11 april 2014, geleidende brief, nr. 1     KST339161
Geleidende brief
 
2 11 april 2014, initiatiefnota, nr. 2     KST339162
Initiatiefnota
 
2 23 juni 2014, motie, nr. 3     KST339163
Motie Agnes Mulder over apart bekijken van ontwikkelingsrelevante investeringsaanvragen
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.