Debat Kamerleden en studenten over hoger onderwijs., Utrecht - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 26 september 2020
kalender

Debat Kamerleden en studenten over hoger onderwijs., Utrecht

Utrecht Centraal
© Kevin Bergenhenegouwen / PDC

Wat mag kwaliteit kosten?

Het Iso organiseert samen met Onderwijs Orakels en studievereniging Legulas op 13 september aanstaande van 15 .30 uur tot 18 uur in Oudenoord 700 een debat over de toekomst van het hoger onderwijs

In dit debat zal de vraag aan bod komen waartoe de Nederlandse student wordt opgeleid. Ook het afschaffen van de basisbeurs zal centraal staan, net als de vraag hoe je talent het beste tot zijn recht laat komen. Kortom, zorgt het huidige onderwijsbeleid er voor dat studenten toekomstbestendig zijn of slingert het de student terug in de tijd?

Wat: Hoger onderwijs debat

Wanneer: Vrijdag 13 september

Hoe laat: 15.30 tot 18.00 uur

Waar: Oudenoord 700, Utrecht

(Hogeschool Utrecht)

Aanmelden: Klik hier om aan te melden

Kamerleden die meedoen

aan het debat:

Jasper van Dijk (SP)

Pieter Duisenberg (VVD)

Jesse Klaver (Groenlinks)

Norbert Klein (50+)

Paul van Meenen (D66)

Mohammed Mohandis (PvdA)

Michel Rog (CDA)

Carola Schouten (ChristenUnie)

De onderwerpen worden ingeleid door experts waarna het debat los zal barsten onder de bezielende leiding van Gijs Weenink (Debatacademie).

De afgelopen dertig jaar is het aantal deelnemers in het hoger onderwijs meer dan verdubbeld. Dat lijkt een goede stap op weg naar de kenniseconomie die Nederland wil zijn. Echter, de jeugdwerkeloosheid onder hoog opgeleiden stijgt en het aantal hoog opgeleiden dat geen werk kan vinden niveau neemt af. Reden te meer om aan het begin van het nieuwe collegejaar de politieke sleutelfiguren op het gebied van hoger onderwijs, van regeringspartijen en oppositiepartijen, eens flink aan de tand te voelen.

http://www.iso.nl/agenda/debat-hoger-onderwijs/#more-637


1.

Socialistische Partij (SP)

De SP is een socialistische, eurosceptische partij. De partij werd opgericht in 1972 en kent vooral een sterke lokale, actiegerichte basis. De SP wil 'een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan'.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 haalde de SP, eveneens als in 2010, vijftien zetels. In 2006 was dat aantal nog 25. De SP maakt deel uit van de oppositie. De partij heeft vier zetels in de Eerste Kamer i.

2.

Meer over...