30111, nr. 7 - Motie over normering van salarissen energiebedrijven die deels in handen zijn van Nederlandse publieke aandeelhouders - Topinkomens

Deze motie werd op 21 maart 2006 ingediend door het Tweede Kamerlid Ewout Irrgang (SP) i en was mede ondertekend door Ferd Crone (PvdA) i en Kees Vendrik (GL) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering de maatregelen die worden genomen om te komen tot normering van salarissen in de semi-publieke sector, ook toe te passen op energiebedrijven die voor meer dan de helft in handen zijn van Nederlandse publieke aandeelhouders, en ook voor deze sector een beloningscode op te stellen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 21 maart 2006, motie, 30111, nr. 7     KST95756
Motie over normering van salarissen energiebedrijven die deels in handen zijn van Nederlandse publieke aandeelhouders
publicatie: 23 maart 2006
 

2.

Dossier