30111, nr. 7 - Motie over normering van salarissen energiebedrijven die deels in handen zijn van Nederlandse publieke aandeelhouders - Topinkomens - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender
Deze motie werd op 21†maart†2006 ingediend door het Tweede Kamerlid Ewout Irrgang (SP)†i en was mede ondertekend door Ferd Crone (PvdA)†i en Kees Vendrik (GL)†i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering de maatregelen die worden genomen om te komen tot normering van salarissen in de semi-publieke sector, ook toe te passen op energiebedrijven die voor meer dan de helft in handen zijn van Nederlandse publieke aandeelhouders, en ook voor deze sector een beloningscode op te stellen.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 21†maart†2006, motie, 30111, nr. 7     KST95756
Motie over normering van salarissen energiebedrijven die deels in handen zijn van Nederlandse publieke aandeelhouders
publicatie: 23†maart†2006
 

2.

Dossier