30111 NL - beleidsdossier
Topinkomens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Topinkomens

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 56 moties ingediend.

3.

Documenten

(344 stuks)

2 29 april 2005, brief, nr. 1     KST86502
Brief minister over de ontwikkeling van topinkomens
publicatie: 13 mei 2005
 
2 23 september 2005, brief, nr. 2     KST90140
Brief minister over uitstel rapportage naleving Nederlandse Corporate Governance Code over boekjaar 2004
publicatie: 12 oktober 2005
 
2 23 november 2005, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST91912
Verslag algemeen overleg over topinkomens en Monitoring Commissie Corporate Governance Code
publicatie: 28 november 2005
 
2 11 februari 2016, verslag van een algemeen overleg, 34366, nr. 2     KST343662
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 januari 2016, over de Evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT) - Evaluatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
vergadering: 27 januari 2016
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.