‘Begrotingseisen Europees Parlement redelijk’

Met dank overgenomen van J. (Jan) Mulder i, gepubliceerd op woensdag 6 februari 2013.
Europarlementariër voor de VVD Jan Mulder verwacht dat het Europees Parlement het goedkeuringsrecht zal gebruiken, 'als de regeringsleiders bij de komende top een akkoord bereiken over het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 dat te ver ligt van de wensen van het Europees Parlement'...